InfoRodzic
 18 123 45 67 / 600 123 456

Wizja przedszkola

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

    

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

Uczymy otwartości na kontakty z innymi ludźmi, patriotycznej oraz twórczej postawy wobec otaczającego je świata.

Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka.

Zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.

Łącko przedszkole