InfoRodzic
 18 123 45 67 / 600 123 456

Procedura pobytu dzieci

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.od 06.05.2020r. do odwołania.

2. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, których obydwoje rodzice pracują i nie mają przy kim zostawić dzieci. Jeżeli ktoś z rodziców  odbywa kwarantannę dziecko nie może przychodzić do przedszkola (alergicy muszą dostarczyć stosowne  zaświadczenie).

3. Rodzice przyprowadzają dzieci od.7.30 do 8.00 do furtki przedszkola, gdzie na dziecko czeka nauczyciel, który mierzy temperaturę dziecku i odprowadza go do sali. Po godzinie 8.00 obiekt będzie zamknięty. Po godzinie 8.00 prosimy o kontakt z wychowawcą dziecka lub numerem 735 932 849 lub 600 585 114

4. Każda grupa liczy 12 dzieci. Zajęcia mają charakter opiekuńczo-wychowawczej.

5. Każde dziecko wchodząc do budynku ma dezynfekowane dłonie i odprowadzane do szatni gdzie we właściwej odległości jest rozbierane z wierzchniej odzież i przygotowywane do wejścia na salę.

6. Nie organizujemy dodatkowych zajęć.

7. Każde dziecko ma przygotowany pojemnik z zestawem zabawek, które są codziennie zdezynfekowane -bawi się nim cały dzień. Następny dzień otrzymuje nowy zdezynfekowany zestaw zabawek. Zajęcia w sali będą odbywać się na panelach, które są łatwe do dezynfekcji. Zrezygnowaliśmy z mycia zębów po posiłkach.

8. Informujemy, że większą część dnia dzieci będą spędzać na świeżym powietrzu.

9. Nie ma możliwości, jak praktykowaliśmy do tej pory, zostawiać dzieci w budynku ze względu na stan zdrowia.

10. W czasie posiłków przy stoliku, będzie znajdowało się po dwoje dzieci.

11. Jeżeli dziecko w ciągu dnia poczuje się źle, będzie miało temperaturę, rodzice dziecka zostaną o tym niezwłocznie poinformowani a dziecko przeprowadzone do osobnej Sali (izolatki),gdzie  będzie oczekiwało na przyjście rodzica.

12. Odbiór dziecka - nauczyciel ubiera dziecko, dezynfekuje jego ręce i odprowadza do furtki przedszkola.

13. Jeżeli ktoś z domowników dzieci uczęszczających do przedszkola będzie chory na COVID 19 należy natychmiast powiadomić o tym dyrektora placówki lub wychowawcę dziecka.

Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dane przekazywane placówce i stan zdrowia dziecka i jego członków rodziny z którymi dziecko ma kontakt.